Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie w nowym roku szkolnym 2014/2015

W dniu 24 września 2014 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Spośród zgłoszonych kandydatów uczniowie klas IV – VI wybrali następujący skład samorządu uczniowskiego:

1.       Natalia Plona

2.       Anna Rupacz

3.       Kinga Piaścik

Opiekunami zostali: Magdalena Bączek i Wioletta Liszewska

W roku szkolnym 2014/15 planujemy

 - Wznowić działalność radiowęzła

- zorganizować turniej wiedzy o Adamie Chętniku i Kurpiach

- zorganizować bal karnawałowy

-Wybrać najpiękniejszą uczennicę i ucznia

- zorganizować  bal „ Straszydeł” i wybrać najciekawszy kostium

- sprawdzić talenty uczniowskie w konkursie „Mam Talent”

- zorganizować  Dzień Chłopaka i Dzień Kobiet

- ustanowić dni specjalne: np., pierwszy dzień wiosny czy pierwszy dzień zimy

- spotkać się na spotkaniu opłatkowym

-wspomagać nauczycieli i dyrekcję

- przeprowadzać różne akcje i konkursy

- zorganizować akcje charytatywne, np. Tydzień jabłka, słodki dar serca itp

- Zorganizować pocztę walentynkową

- włączyć się w organizację uroczystości i imprez szkolnych

- być współorganizatorem imprezy podsumowującej roczny program profilaktyczny

- dbać o grób naszego patrona

 

-zdobyć fundusze na zakup i zamontowanie stojaków na rowery

   
© SP im. A.Chętnika w Nowogrodzie