Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie w nowym roku szkolnym 2015/2016

We wrześniu odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Spośród zgłoszonych kandydatów uczniowie klas IV – VI wybrali następujący skład samorządu uczniowskiego:

 • Anna Wesołowska

 • Krzysztof Suchnicki

 • Jakub Maciocha

  Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

   Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie

  na rok szkolny 2015/2016

   

  L.p.

  Rodzaj działalności

  Termin realizacji

  1.

  Wybory SU i opiekuna

  wrzesień 2015

  2.

  Opracowanie planu pracy SU, powołanie sekcji SU

  Wrzesień- październik 2015

  3.

  Wznowienie  radiowęzła

  październik  2015

  4

  Organizacja Święta szkoły i Dnia Edukacji Narodowej

  październik  2015

  5.

  Uczestnictwo w imprezach i uroczystościach szkolnych:

   Andrzejek, Choinki Szkolnej, Mikołajki , Dzień Chłopaka  Dzień Kobiet, Dzień Dziecka   opieka nad sprzętem muzycznym,

  wg harmonogramu imprez i uroczystości

  6.

  Czytanie młodszym kolegom i koleżankom z zerówki i klas I

  Cały rok

  7

  Moja ulubiona książka – prezentacja klas

  Cały rok

  8.

  „Szczęśliwy numerek”

  cały rok szkolny, raz w tygodniu

  9.

  Muzyczne przerwy

  Długa przerwa

  10.

  Prowadzenie gazetki SU

  cały rok szkolny

  11.

  Organizowanie i prowadzenie dyskotek

  wg. potrzeb

  12.

  Sprawdzanie obuwia

  cały rok szkolny

  13.

  Poczta Walentynkowa

  luty 2016

  14.

  Dyżury na przerwach

  wg harmonogramu

  15.

  Opieka nad grobami poległych żołnierzy, patrona

   

  Listopad 2015

  ( cały rok)

  16..

  Akcje charytatywna

  Cały rok

  17.

  Organizacja pomocy koleżeńskiej uczniom słabym

   

  Cały rok

  19

  Inne zadania

  Wg. potrzeb

   

  Opiekun:    Wioletta Liszewska

   

  Osoba wspierająca:  Magdalena Bączek

   

  Piotr Wasik

   

   
© SP im. A.Chętnika w Nowogrodzie