W dniu 30 kwietnia 2015 r. w naszej szkole odbyła się kolejna edycja Konkursu wiedzy ogólnej "Omnibus" 2015". W I etapie tego konkursu wzięło w nim udział 30 uczestników ze szkół w Nowogrodzie, Dobregolasu, Jarnut i Kupisk. Dzieci zmagały się z testem dotyczącym umiejętności matematycznych, językowych, przyrodniczych i społecznych. W związku z obchodzonym rokiem A. Chętnika pytania dotyczyły także znajomości jego działalności.  Już niedługo podane zostaną wyniki tego konkursu.

Organizatorami I etapu konkursu były p. Danuta Chodnicka i Grażyna Ziarno.

 

  

   
© SP im. A.Chętnika w Nowogrodzie