ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ   UCZNIA w roku szkolnym  2017/2018

                                      SZKOŁA PODSTAWOWA

lp

Nazwisko i imię

Rodzaj zajęć

Ilość godz.

Prowadzone :

1.

Ks. Burzyński Piotr

Zajęcia wspomagające  rozwój ucznia- koło religijne .

1h

Raz w tygodniu

2.

Chodnicka Hanna

Koło matematyczne kl. VII

Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze kl. VII

1h

0,5h

Piątek: 14.30 – 15.15

Wtorek: 8.22 -8.44,5

3.

Grzymała Monika

 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Vb+VIb Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne VII A/

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne V a +VI a

1h

 

1h

Środa 8.00-8 .45

Poniedziałek

8.00-8.45

4.

Przepiórka Elżbieta

Zajęcia wspomagające  rozwój ucznia zdolnego-koło polonistyczne .

Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze kl. VII  

2h

Wtorek G: 8.00 – 8.45

Środa SP: 8.00-8.45

Piątek 14.35 – 15. 20

5.

Przepiórka Waldemar

Zajęcia wspomagające  rozwój ucznia zdolnego - prowadzenie strony internetowej gimnazjum i szkoły podstawowej .

2h

SP Piątek 14.30-15.15

GIM Środa 13.40-14.25

6.

Witkowska Celina

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. IV b

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. VII b

1h

1h

Środa 13 30 – 14 15

Poniedziałek 13 30 – 14 15

7.

Korwek Elżbieta

Zajęcia wspomagające rozwój ucznia - koło religijne.

2h

Piątek 15. 20 – 16. 50

8.

Wasik Piotr

Zajęcia wspomagające rozwój ucznia zdolnego -  zajęcia  sportowe

2h

Środa 14. 30 – 16. 00

9.

Zając Renata

Zajęcia wspomagające rozwój ucznia zdolnego -   zajęcia sportowe

2h

Poniedziałek 14.30 –16.00

10.

Gontarska Anna

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne  kl. I a, b

Zajęcia wspomagające   rozwój ucznia- zajęcia świetlicowe .

1h

1h

Piątek 8.00 – 8. 45

Poniedziałek 8.55 –9.50

 

11.

Putkowska Ewa

Zajęcia wspomagające  rozwój  ucznia z trudnościami ( zajęcia z matematyki ) kl. IVa - VI

1h

1h

Poniedziałek 8.00 –8.45

Czwartek 8.00 –8.45

 

12.

Borawska Irena

Zajęcia wspomagające  rozwój  ucznia z trudnościami (zajęcia z języka polskiego )– kl. IVa i IVc - kl. VIa

1h

1h

Czwartek 8.00 –8.45

Piątek  8.00 –8.45

13.

Liszewska Wioletta

Zajęcia wspomagające rozwój ucznia z trudnościami(zajęcia z języka angielskiego ) – kl. V a  i VI

1h

1h

Czwartek  8.00 –8.45

Środa 13.45 –14.45

14.

Bączek Magdalena

Zajęcia wspomagające   rozwój ucznia- zajęcia świetlicowe .

1h

1h

Piątek  8.00 –8.45

Poniedziałek 8.00 –8.45

15.

Szablak Dorota

Zajęcia wspomagające rozwój ucznia z trudnościami – kl. V a i V b

- kl. VI b

1h

1h

Wtorek 8.00 –8.45

Poniedziałek 14.35 –15.20

16.

Wierzbowska Agnieszka

Zajęcia wspomagające rozwój ucznia z trudnościami –kl. IV c , kl. IV a ,IV b

1h

1h

Środa 12.45 –13.30

Środa 13.40 –14.25

17.

Chodnicka Marianna

Zajęcia wspomagające rozwój ucznia z trudnościami –kl. I

1h

1h

Wtorek  12.45 –13.30

Czwartek  8.00 –8.45

18.

Nagórska Lidia

Zajęcia wspomagające rozwój ucznia z trudnościami –kl. I

1h

1h

Czwartek  11.50 –12.35

Poniedziałek  11.50 –12.35

19.

Ziarno Grażyna

Zajęcia wspomagające rozwój ucznia z trudnościami –kl. II

 Zajęcia wspomagające rozwój ucznia zdolnego –kl. II

1h

1h

Piątek  8.00 –8.45

Poniedziałek 8.00 –8.45

 

20.

 

Motulewicz Bogumiła

Zajęcia wspomagające rozwój ucznia zdolnego –(zajęcia artystyczne , zajęcia plastyczne ) 

kl. III a , III c , kl. III a ,b ,c , II

1h

1h

Wtorek  11.50 –12.35

Wtorek  12.45 –13.30

 

21.

 

Parzych Marzenna

Zajęcia wspomagające rozwój ucznia z trudnościami –kl. III b , III a

1h

 

Piątek  11.50 –12.35

22.

 

Remiszewska Grażyna

Zajęcia wspomagające rozwój ucznia z trudnościami – kl. III c

1h

Wtorek 10.45 –11.30

23.

Danuta Zegarzewska

Zajęcia wspomagające rozwój ucznia – zajęcia biblioteczne

 1h

Wtorek 12.45 –13.30

24.

 

Bożena Łomotowska

Zajęcia wspomagające rozwój mowy -  terapia logopedyczna: kl. „0’’, kl. I b , II , III a, b, c .

Kl. I a , II

Przedszkole , kl. I b

Poniedziałek 8.00 –8.55

Poniedziałek 10.30–11.50

Środa 8.15–8.45,  11.30 –11.50

Czwartek  7.45 –10.45

11.30 –11.50

 

Program zajęć koła sportowego dla dziewcząt

Szkoły Podstawowej im. A. Chętnika w ZSS w Nowogrodzie

realizowanego w ramach art. 42 KN

zajęcia odbywać się będą w poniedziałki w godz. 14 30 – 16 00

Cele zajęć:

- Kształtowanie u uczniów świadomej troski o swój  rozwój.

-Wszechstronny rozwój organizmu, przekazanie uczniom podstawowych umiejętności i wiadomości umożliwiających samokontrolę, samoocenę oraz samodzielne podejmowanie działań w celu doskonalenia funkcjonowania organizmu.

- Rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.

- Wyposażenie ucznia w wiadomości , umiejętności i nawyki niezbędne do realizacji zadań sportowych w wybranych dyscyplinach.

- Przygotowanie zawodników do startów w zawodach sportowych.

 

Zadania:

1.       Tworzenie okoliczności umożliwiających  uczniom przeżycie  satysfakcji z przezwyciężania własnej słabości oraz osiągania coraz większej sprawności fizycznej.

2.       Ukazanie uczniom etycznego wymiaru wspólnej gry sportowej.

3.       Wszechstronne przygotowanie, ćwiczenie sprawności specjalnej.

4.       Przygotowanie techniczne i taktyczne.

5.       Udział w rozgrywkach sportowych na terenie szkoły oraz na zawodach organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół PSZS.

Tre  Treści:

·         Kształtowanie sprawności specjalnej: wytrzymałość, szybkość, siła, koordynacja ruchowa, ćwiczenia rozwijające orientację i reakcję.

·         Kształtowanie umiejętności techniczno- taktycznych w obronie i  w ataku.

·         Gra szkolna w wybrane gry zespołowe.

·         Doskonalenie umiejętności pływania( wyjazdy na basen w Łomży)

 

T

 

 

Prowadzący zajęcia

Renata Zając

   
© SP im. A.Chętnika w Nowogrodzie