Rok Adama Chętnika

 10 października 2012 Pani dyrektor wraz z samorządem uczniowskim ogłosili rok szkolny 2012/2013 rokiem Adama Chętnika.Okazją była  25 rocznica nadania imienia Adama Chętnika Szkole Podstawowej w Nowogrodzie.

Apel  rozpoczął się o godz.10:50. Przygotowany został przez panią Annę Czarnecką oraz panią Irenę Borawską.

Odbyła się część artystyczna ,w której wystąpił chór szkolny oraz dziewczęta z kółka polonistycznego. Recytowane przez nich wiersze przypomniały nam życie i twórczość oraz działalność kulturalną na rzecz naszej Małej Ojczyzny,regionu kraju.

 Na tę uroczystość przybyli do nas zaproszeni goście, między innymi; ksiądz kanonik Remigiusz Krajewski,

Pani dyrektor otworzyła wystawę poświęconą życiu i pasji Adama Chętnika.

 

   
© SP im. A.Chętnika w Nowogrodzie